Casă de vânzare în Brașov – acte necesare unui vânzător

Casă de vânzare în Brașov

Casă de vânzare în Brașov  – care este lista de acte necesare unui vânzător. Aceasta este o primă întrebare pe care ne-o punem ori de câte ori ne aflăm în etapa de vânzare a unei locuințe. O agenție imobiliară Brașov, precum ar fi Startimob reușește să îți pună la dispoziție lista de acte necesare în așa fel încât procesul vânzării-cumpărării să se desfășoare normal.

Dacă ești unul dintre cei care au o casă de vânzare în Brașov, este bine să ai în vedere care este lista de acte necesare și asta pentru a le pregăti din timp, în așa fel încât să definitivezi vânzarea cât mai rapid.

Iată mai jos câteva detalii care ți-ar fi de folos atunci când ai o casă de vânzare în Brașov:

  • Actele de proprietate

Acesta este un prim aspect pe care trebuie să îl ai în vedere. Actele de proprietate trebuiesc prezentate în original viitorului cumpărător și mai ales trebuie depuse la biroul notarial unde urmează a se semna actul de vânzare cumpărare. Actele de proprietate sunt: contract de vânzare cumpărare, act de donație, certificat de moștenitor sau hotărâre judecătorească, în cazul în care această casă de vânzare în Brașov s-a aflat pe rolul unei instanțe judecătorești, într-un litigiu.

În funcție de modul de dobândire – fie prin cumpărare, fie prin moștenire sau donație ori litigiu vei avea și actele de proprietate pe care să le prezinți.

  • Încheierea de intabulare și cadastrul imobilului

Acesta este un document cât se poate de important. Prin încheierea de intabulare stă înscris dreptul tău de proprietate la Biroul de Carte Funciară de pe raza căruia aparține imobilul. De asemenea, cadastrul arată suprafața, modul de dispunere al camerelor, planul de amplasament, limitele de proprietate.

  • Extrasul de autentificare

Unul dintre cele mai importante documente care stau la baza încheierii unui contract de vânzare cumpărare este extrasul de autentificare. Acesta se solicită de la Biroul de Carte Funciară de pe raza căruia se află înscris imobilul. Acesta se ridică la cererea biroului notarial, într-un termen de 3 zile de la depunerea solicitării sau la urgență în maxim 24 de ore de la solicitare. Din acest document se observă dacă imobilul este sau nu grevat de vreo sarcină ori de vreun privilegiu sau ipotecă.

  • Certificatul energetic

Un alt document solicitat pentru încheierea actului de vânzare cumpărare este certificatul energetic al imobilului ce urmează a fi vândut. Acesta înseamnă analiza termică și energetică a locuinței.

  • Certificatul de atestare fiscală

Iată un alt document necesar atunci când ai o casă de vânzare în Brașov. Certificatul de atestare fiscală demonstrează datoriile – respectiv impozite/taxe/amenzi neplătite. Acesta trebuie să fie eliberat fără astfel de înscrisuri. Se eliberează de la direcția de impozite și taxe locale de pe raza căruia se află imobilul respectiv.

  • Facturi la utilități, respectiv adeverință eliberată de Asociația de Proprietari

Facturile la utilități demonstrează contracte încheiate cu principalii furnizori de energie electrică, gaze, eventual restanțe înregistrare. De asemenea, în cazul în care cumperi un apartament, este necesară o adeverință eliberată de Asociația de Proprietari a imobilului. Aceasta arată dacă imobilul este sau nu înscris cu datorii.

  • Acte de identitate

Actele de identitate ale vânzătorilor, respectiv cumpărătorilor sunt necesare pentru perfectarea actului de vânzare. De asemenea, este nevoie de prezentarea certificatului de căsătorie, în cazul în care nu se prezintă ambii cumpărători (soț/soție). Este bine de specificat că un imobil nu se poate vinde decât în prezența ambilor soți, pe când în caz de cumpărare se poate cumpăra doar de unul dintre aceștia.

Iată AICI mai multe detalii despre vânzarea unei locuinței!

 

Cu prietenie,

STARTIMOB România

 

VA URMA…

 

 

Compare listings

Compare